Nieuws

DE MAGDALENA-CODEX – uitgekomen op 11 oktober 2022!
nu al derde druk!

In het Venetiaanse Marciana, een van de oudste bibliotheken ter wereld, stuit broeder en bibliothecaris Marco Visconti op een eeuwenoud manuscript. Het lijkt geschreven door Simon, een broer van Jezus. Uit het manuscript blijkt dat Maria Magdalena een heel andere rol had dan de kerk haar toebedeelde. Was zij de vrouw van Jezus? Van schrik neemt Marco het controversiële document mee naar huis. Als hij probeert te achterhalen of het daadwerkelijk van Simon is beginnen verschillende krachten hem tegen te werken.

Waar de een de waarheid over Maria Magdalena’s rol in het leven van Jezus naar buiten wil brengen, doet de ander er alles aan om haar oorspronkelijke invloed stil te houden. Al snel vormt het manuscript het middelpunt van een strijd op leven en dood, want wie het manuscript in handen heeft, is zijn leven niet zeker.

Het manuscript belandt uiteindelijk in de handen van drie vrouwen, Sofia, Susanna en Veronica. Zij worden ongewild hoeders van het geheim dat het manuscript herbergt.

De Magdalenacodex is een spannend verhaal over hoe de kerk de rol van Maria Magdalena systematisch verzweeg. Het boek zit vol historische feiten en theorieën die doordacht verweven zijn met spannende thrillerelementen. Het resultaat: een heerlijke pageturner die zich afspeelt in Italië, Frankrijk en Nederland.

Eerder verschenen: Het Renaissance-wonder

Een boek over het huwelijk tussen filosofie en kunst in de Renaissance, een ongelofelijk boeiende periode, een kantelpunt in de westerse geschiedenis. Het boek kent 70 fullcolour illustraties. Zij laten zien wat voor grote invloed de renaissance-humanisten hebben gehad op de beeldhouw- en schilderkunst.
En dan zijn er natuurlijk de spraakmakende renaissancepausen die na een ballingschap in Avignon weer terugkeren in Rome en hoe. Fascinerend is de dualiteit tussen hun in veel gevallen bepaald niet christelijk leven en anderzijds hun bijdragen aan fenomenale kunstuitingen, waarvan wij nog kunnen genieten.
Een van de wonderen is een reeks onthullende illustraties van Michelangelo, die opgroeide in het huis van Lorenzo de’ Medici, waarin te zien is dat christenen aan de haal zijn gegaan met een joods verhaal. Dat heeft verstrekkende consequenties gehad.

‘BIJBEL’ VAN DE ESOTERIE

Uitgekomen in december 2021, een ‘gewichtig’ boek van 716 pagina’s.
Dit zijn de hoofdstukken:
Deel I – Bronnen
1 De Vier pijlers van esoterie: Religie, Kosmologie, Magie en Alchemie
2 Esoterie in het Oude Egypte
3 Hermes Trismegistus in Egypte
4 Tweestromenland
5 Alzo spreekt Zarathustra
6 Orpheus reis naar de onderwereld
7 Mozes: sage, profeet, ingewijde, magiër
8 Pythagoras, Herakleitos, Empedokles en meer
9 De goddelijke Plato
Deel II – De eerste vijf eeuwen
1 De man uit Nazareth
2 Jezus, de Zoon van God?
3 De ‘esoterische’ Paulus
4 Het jonge pluriforme westerse christendom
5 Maria Magdalena en de gnosis
6 Het begin van de omslag
7 Clemens van Alexandrië en Origenes
8 De hemelvaart van Jesaja
9 Ketterse kerken langs de zijderoute
10 Neo-platonisme i: God, materie en daartussen
11 Neo-platonisme ii: Magie en theürgie
12 Neo-platonisme iii: Engelen
13 Augustinus
Deel III – De Middeleeuwen
1 Magie
2 Natuurfilosofie in de Renaissance van de twaalfde eeuw
3 Het Ierse christendom
4 De graalliteratuur
5 Katharen
6 Tempeliers
7 Mystiek
8 Joodse esoterie
Deel IV – Renaissance en Gouden Eeuw
1 Trecento in Florence en het humanisme
2 Nicolas Cusanus
3 Marsilio Ficino
4 Giovanni Pico della Mirandola
5 Paracelsus, een hermetisch genie
6 Natuurfilosofie en theosofie in de zestiende eeuw
7 De rozenkruismanifesten
8 Piëtisme en Quiëtisme
9 Esoterie in de Gouden Eeuw
Deel V – Verlichting en Romantiek
1 Een geleerde visionair
2 William Blake
3 Esoterie in de eeuw van de Verlichting
4 Isis herleeft
5 Cagliostro en de graaf van Saint-Germain
6 Vrijmetselaars en rozenkruisers
7 Vrijmetselarij
8 Mopsen en adoptieloges
9 Vital spirit of elektriciteit?
10 Duits idealisme en Engelse Romantiek
11 De illuminati
Deel VI – De zinderende 19e eeuw
1 De val in de materie
2 Eliphas Levi
3 Spiritisme
4 Esoterie in de tweede helft van de 19e eeuw
5 H.P. Blavatsky
6 De gouden dageraad i
7 De gouden dageraad ii
8 De neo-bewegingen
Deel VII – De inspirerende 20e eeuw
1 Theosofie in Duitsland en Rudolf Steiner
2 De antroposofie
3 Wereldtijdperken en periodisering
4 Aspecten van Carl Gustav Jung
5 Gurdjieff, het enneagram en Ouspensky
6 Het spirituele in de kunst – vooral dans
7 Guru’s uit het Oosten
8 Rozenkruisers in de twintigste eeuw
9 De nieuwe tijd