Nieuws

Verschenen 5 maart; nu al herdrukt: Het ISISgeheim!

‘In mijn boekenkast thuis heb ik veel werk van Jacob Slavenburg staan; bij het schrijven van mijn Leidse trilogie heb ik regelmatig zijn geschriften geraadpleegd. In 2018 volgde ik met tien andere mensen bij Jacob thuis de cursus “Een reis langs de mysteriën”. Ik heb een eindeloze fascinatie voor al deze zaken. Toen Jacob voorstelde om samen een boek te schrijven gebaseerd op een idee van hem was ik onmiddellijk om.’
– Jeroen Windmeijer

‘In mijn onderzoek naar de antieke mysteriën kwam ik telkens maar weer Isis tegen, de Egyptische moedergodin, en dat fascineerde mij enorm. Het wonderlijke is dat schilderingen van Isis nog altijd bepaalde vertrekken in het Vaticaan verluchten en dat tijdens de Franse Revolutie in Parijs een groot beeld van haar werd opgericht. Al langere tijd liep ik rond met het idee om rond de vondst van een gouden beeldje van Isis een spannende thriller te schrijven. Ik sprak daar eens uitgebreid over met Jeroen Windmeijer en er was onmiddellijk een klik.’
– Jacob Slavenburg

Voor achtergrondinformatie: Isis-feuilleton

Nieuwe, 9e druk: Valsheid in geschrifte

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?

Pas generaties na Jezus’ dood werden de evangeliën samen­gesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’ om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.

Valsheid in Geschrifte onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.

De negende druk is van de pers! Nog steeds actueel!