De vrouw die Jezus liefhad


De vrouw die Jezus liefhad

Maria Magdalena, het ontkende mysterie

Beschrijving

Maria Magdalena was geen prostituee. Integendeel, ze was een ingewijde, een ‘vrouw die het Al kent’, zoals pas ontdekte bronnen over haar verhalen. Ze onderwees als apostola apostolorum (apostel der apostelen) de mannelijke apostelen, haar broeders. En ze was de geliefde van Jezus.

Veel is er over haar geromantiseerd. In de Bijbel is ze bijkans weggeschreven en in de kerkelijke traditie tot zondares gemaakt. Recentelijk ontdekte bronnen geven een totaal ander beeld.

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg neemt de lezer op meeslepende wijze mee op zijn zoektocht naar de ware Maria Magdalena. In dit boek laat hij ook zien dat Maria Magdalena niet de eerste vrouw is in de geschiedenis van het jodendom en christendom die ‘weggeschreven’ is. Het vrouwelijke is lange tijd door veel religies als bedreigend gezien, verdacht gemaakt en weggedrukt. Een eerherstel van Maria Magdalena opent ook wegen naar een bevrijdende integratie tussen het mannelijke en vrouwelijke.

Recensie van de Bibliotheekdienst

In 9 hoofdstukken, voorafgegeaan door een heldere inleiding en een motto ontleend aan ‘De Da Vinci Code’ van Dan Brown, staat Maria Magdalena centraal, over wie sinds de vondst van de ‘Nag Hammadi-geschriften’ in 1945 nieuwe, opzienbare feiten bekend zijn. In tegenstelling tot haar beeld in de Bijbel van de zondige vrouw blijkt zij in apocriefe evangeliën een begaafde leerlinge van Jezus, wier geliefde zij bovendien is. Legenden over en wijsheden van Maria Magdalena gaan aan haar biografie en nagedachtenis vooraf. De auteur, cultuurhistoricus, publiceerde al over Maria Magdalena in ‘Het evangelie van Maria Magdalena’ (1995) en ‘Het openvallend testament’ (2001); hij is co-vertaler van de ‘Nag Hammadi-geschriften’ in het Nederlands (2004). In zijn jongste werk betoont deze erudiete auteur zich een geduldig verteller en begenadigd exegeet, die zich baseert op fictionele en niet-fictionele bronnen, waaruit hij rijkelijk citeert. Met notenapparaat, lijst van geraadpleegde literatuur.

C.H.M. Beijer

Recencies in de media

Boek bestellen

De vrouw die Jezus liefhad

ISBN 9789057303968
Genaaid gebrocheerd,
159 pag.
Walburg Pers, Zutphen, 2006
Tweede druk, 2007

Bestel het boek via Walburg Pers
Bestel het E-book bij bol.com of deslegte.com