Deel B. Griekse, Romeinse en Joodse mysteriën (11-20)


Prijs: € 29,00 

  1. Orpheus’ Reis Naar De Onderwereld
  2. De Mysteriën Van Eleusis
  3. De Mithras-Dienst
  4. Het Orakel Van Delphi
  5. Pythagoras, Wiskundige En Mysterieleider
  1. Alles Stroomt
  2. Bijbelse Schepping en Joodse Mystiek
  3. De mysterieuze Lilith, vrouw van Adam
  4. De wonderbaarlijke Essenen
  5. De Dode Zee-Rollen

Griekse wijsgeren als Pythagoras en Plato bezochten Egypte en werden daar, volgens bronnen, in tempels ingewijd in de (esoterische) geheimen van God, kosmos en mens. Het Griekse inclusieve denken is een van de wortels van onze cultuur. Dat kon lange tijd bestaan naast de intrigerende mysteriën, zoals die van Orpheus (de Orfische mysteriën) en die van Demeter (de Eleusinische mysteriën). Maar ook de Romeinen kenden hun mysteriën van Mithras (opvallend met veel elementen die overeenkomen met het christendom).

We staan onder meer stil bij grootheden als Pythagoras (‘de harmonie der sferen’), Heraclitus met de indrukwekkende Logos-leer en Plato met de verhelderende grot-mythe.

In het Oude Testament lezen we dat Eva geschapen werd uit een rib van Adam. Maar was het wel een rib? Nader onderzoek leert anders en openbaart het geheim van de Androgyne Mens Adam die gesplitst wordt in twee delen (zijden), de man Adam en de vrouw Eva.

Later ontstonden er ook verhalen over een eerdere vrouw van Adam, Lilith. Aan deze boeiende figuur is een hele aflevering vermeld (film 18). In de joodse mystiek speelde trouwens ook Sophia (Wijsheid) een belangrijke rol als ‘vrouwe van God’. Dat heeft diep doorgewerkt in de joodse mystiek en de Kabbala, maar ook in de christelijke gnosis.

En hoe zat het nu ook al weer met die Dode Zee-rollen? En met die mysterieuze Essenen? Zowel in de films, als in het begeleidende studiepakket, veel info hierover.