Deel E. Hermes, Paracelsus, engelenmagie, alchemie (39-51)


Prijs: € 35,00 

 1. Hermes Trismegistus
 2. Het Geheim van Hermes
 3. De Hermetische Openbaring
 4. Hermetische Openbaringen over de Ziel
 5. Hermes en de Harmonie der Sferen
 6. Het Mysterie van de Alchemie
 7. De Grote Transformatie
 1. Alchemistisch Proces van Eenwording
 2. De Beeldentaal van de Alchemie
 3. De Schittering van de Zon
 4. Agrippa en Occulte Filosofie
 5. Paracelsus; een Universeel Genie
 6. Bruno; een Hermetisch Visionair

In naam van de legendarisch mythische gestalte Hermes Trismegistus zagen in de eerste eeuwen veel wijsheidsgeschriften het licht. De invloed daarvan op onze cultuur is niet te onderschatten. De wortels van Hermes liggen in Egypte, maar zijn wijsheid overspoelt geheel Europa tot op de dag van vandaag.

De hermetische teksten zijn weliswaar duizenden jaren oud maar doen verrassend modern aan. De wetenschap over het wezen van de mens, over de ziel, reïncarnatie en onsterfelijkheid hebben tot aan de dag van vandaag een grote invloed op het westers esoterisch denken.

Ficino vertaalde in opdracht van Cosimo di Medici de werken van Plato en… het Corpus Hermeticum. En graaf Pico verbaasde als jongeman de wereld met zijn beroemde rede ‘Over de Menselijke Waardigheid’, een waar meesterwerk.De Renaissance gaf geboorte aan grote genieën zoals Michelangelo, Leonardo da Vinci en Botticelli. Zij waren doordrenkt van het hermetische gedachtegoed. Een lichtend voorbeeld van de tijd van de ‘wedergeboorte’ was ook de arts, filosoof, theoloog en alchemist Paracelsus.

Plato wordt herontdekt en weer bestudeerd en de mystieke Kabbalah wordt geïntegreerd in de nieuwe wetenschapsopvatting. Van deze wetenschap maakt ook alchemie deel uit. In de alchemie staat de coniunctio, de eenwording centraal. De beelden lijken soms heel vreemd, maar dat zal na het zien van de films (44 t/m 48) zeker niet meer zo zijn. De ‘beelden uit het onbewuste’ zoals Jung ze later zal noemen, vormen een fascinerend prentenboek dat de mens het pad wijst naar zelfrealisatie.

De hermetist Giordano Bruno wordt in het jaar 1600 in Rome door de kerk levend verbrand. Een andere tijd breekt aan. Maar de hermetische wijsheid blijft leidraad voor vele grote geesten in het tijdvak na de Renaissance en heeft grote invloed op ‘moderne’ stromingen als Rozenkruis, Vrijmetselarij en theosofie.