Deel F. Rozenkruis, vrijmetselarij, Swedenborg, Blake (52-61)


Prijs: € 29,00 

  1. Dokter Dee en de Engelenmagie
  2. Brandend Praag en Commenius
  3. Rozenkruismanifesten
  4. De Alchemische Bruiloft
  5. Fludd en het Rozenkruis
  1. Vrijmetselarij
  2. Vrijmetselarij en Mozart
  3. Swedenborgs Hemelreizen
  4. Verwante Zielen bij Swedenborg
  5. William Blake

Aan het begin van de 17e eeuw was men ervan overtuigd dat een nieuwe era zou aanbreken. Nieuwe spirituele en esoterische stromingen ontstaan, als het ware tegen de verdrukking in. De meest baanbrekende is wel de beweging van het Rozenkruis. We schenken aandacht aan de opzienbarende Rozenkruismanifesten en de allegorie van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis.

Naast de rozenkruisbeweging bloeit ook de vrijmetselarij op en vele andere ‘geheime’ genootschappen.

In de zeventiende eeuw ontstaat een mechanistisch en ontzield wereldbeeld. Alles is verklaarbaar en meetbaar in de denkwijze van de nieuwe wetenschappers. God is daarbij overbodig geworden, want alles voltrekt zich, als een grote machine, volgens mathematische patronen.

Een tegenhanger van deze materialistische opvattingen vormen visionaire zieners als Swedenborg en Blake. Zij laten zien dat de buitenkant, zonder inzicht in de binnenkant, niet meer dan een schil is.

De wetenschap staat op het kruispunt van twee wegen: materialistische of spirituele verlichting.