Deel G. Theosofie, Blavatsky, Steiner, Jung (62-72)


Prijs: € 35,00 

 1. H.P. Blavatsky
 2. Blavatsky’s Geheime Leer
 3. Theosofie Nadien
 4. Rudolf Steiner
 5. Steiner, Hoger Bewustzijn
 6. Steiner, Dood en Nieuwe Geboorte
 1. Steiner, Naar een Nieuw Leven
 2. Steiner, het Mysterie van Golgotha
 3. Jung, Leven en Mysterie Dromen
 4. Jung, Gnosis, Alchemie, Psychologie
 5. Jung, een Vervullend Leven

Voor een ‘nieuwe’ integrale wetenschap pleit ook ‘Madame’ Blavatsky. Alles komt uit één bron, stelt ze. In haar geschriften verbindt ze de wijsheid uit het Oosten met de oude kennis van het Westen. Vooral haar magnum opus “De Geheime Leer” opent vele geesten voor een andere wijze van het kijken naar het wezen van de dingen.

De door haar geïnitieerde Theosofische beweging krijgt een wereldwijde omvang. Wat deze theosofie inhoudt komt in de cursus ruimschoots aan de orde.

Ook besteden we aandacht aan de door de theosofen ‘ontdekte’ wereldleraar Krishnamurti. In het Overijsselse Ommen verklaart hij in 1929 moedig wars te zijn van volgelingen. Inspirerende wijsheid…

Ook Rudolf Steiner is aanvankelijk theosoof. De theosofie is sterk gericht op de oosterse spiritualiteit, waar Steiner steeds meer moeite mee krijgt. In 1913 richt hij de antroposofische beweging op waarin de nadruk ligt op de westerse esoterie.

In zijn antroposofische beweging legt hij de nadruk op de ontwikkelingsgang van de westerse mens, ook op vele praktische terreinen (landbouw, onderwijs, medische zorg e.a.).

Hij ontwikkelt tal van nieuwe inzichten op verschillende levensterreinen (zoals Vrije scholen, biologisch-dynamische landbouw, geestelijke gezondheidszorg), maar ook op het gebied van mystiek en theologie.

Als psychiater werkte Jung enige tijd samen met Sigmund Freud. Hun benadering van psychologische processen liep echter steeds verder uiteen. Jung kwam met baanbrekende begrippen als archetypen, synchroniciteit, animus en anima, introversie en extraversie.

In zijn latere leven raakte hij steeds meer geboeid door de alchemie. Minder bekend zijn diens bijna-dood-ervaring en zijn opvattingen over religie en theologie die als een rode draad door zijn leven lopen.

Zijn naam leeft onder andere voort in de Jung-Codex, onderdeel van de Nag Hammadi-geschriften.