De Nag Hammadi geschriften


|

De Nag Hammadi geschriften

Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex

Tekst achterflap

De Nag Hammadi geschriften zijn een belangrijke verzameling bronteksten uit het begin van onze jaartelling. Ze werden in 1945 bij toeval ontdekt. Wie de wortels van het christendom wil bestuderen, wie een andere Jezus wil ontmoeten, wie geïnteresseerd is in oude archetypsiche beelden en symbolen, of wie op zijn spirituele zoektocht behoefte heeft aan een ruimer scala evangeliën en openbaringen dan de bijbelse traditie aanreikt, kan terecht bij De Nag Hammadi-geschriften.

Recensie van de Bibliotheekdienst

Met deze uitgave van de in 1945 in het Egyptische Nag Hammadi ontdekte gnostische geschriften uit de oudheid leveren de vertalers een meesterarbeid die het Nederlandse geïnteresseerden mogelijk maakt om kennis te nemen van de vorm waarin religieuze denkers over God en schepping vele eeuwen geleden hun visie hebben vastgelegd. Er worden andere verhalen en veronderstellingen gedaan dan die in de canonieke geschriften zoals de bijbel zijn vastgelegd. Als rode draad loopt door de veelheid van teksten dat het persoonlijk woordloos ervaren van de realiteit van het Opperwezen voor de gelovige mens van veel essentiëlere waarde is dan het op gezag van de kerk kritiekloos overnemen van leerstellige dogma’s. Vele van de teksten vragen om diepe aandacht en verdere denkontwikkeling, maar stimuleren daarmee het eigen religieus ontwikkelingsproces dat in feite voor ieder een doorlopende activering nodig heeft. Er zijn ook teksten opgenomen die zo fragmentarisch werden overgeleverd dat de onbegrijpelijke brokstukken slechts voor de volledigheid lijken opgenomen. In deze herdruk van een oorspronkelijk in twee delen verschenen uitgave zijn de teksten in de volgorde van de oorspronkelijke codices gerangschikt. Dundrukuitgave.

Redactie

Pagina's uitgelicht

[nggallery id=7]

Boek bestellen

De Nag Hammadi geschiften
J. Slavenburg / W.G. Glaudemans

ISBN 9789020219647
Hardcover,
1200 pag.

Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1995

Volledig herziene en geactualiseerde versie, 2004
Tweede druk, 2005
Derde druk, 2005
Vierde druk, 2007
Vijfde druk, 2014

Bestel het boek via Bol.com