De verloren erfenis


| | |

De verloren erfenis

Inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen)

Beschrijving

Centraal bij het schrijven van dit boek stond de vraag: hoe is het mogelijk dat tweeduizend jaar christendom, ondanks alle pretenties, nog steeds niet geleid heeft tot een algehele wereldvrede en een broederlijk samengaan van alle mensen en volkeren? Het is dan uiterst boeiend om te ontdekken dat het vroege christendom er zo heel anders uitzag dan de kerk van nu. Dogma’s en leergezag, groeiend onbegrip over de relatie tussen de mens Jezus en de geest van Christus, vermaterialisering van de spiritualiteit, macht en institutionalisering; dit alles vormde zich in een proces van eeuwen. En dan zien we dat in bepaalde opvattingen zoals die over oorlog en vrede, of bijvoorbeeld over de vrouw en de seksualiteit, of over het Goddelijk principe en over de wederkomst van Christus vaak weinig meer is terug te vinden van de dynamische leringen van Jezus (zoals die aan de hand van vaak nog onbekende bronnen weergegeven zijn in Een ander testament van dezelfde schrijver). Nauwgezet volgt de auteur het pad door de geschiedenis. Anders dan in De geheime woorden, waarin de gnostische traditie centraal staat, wordt in dit boek ruime aandacht besteed aan kerkvaders, mystici en hervormers; aan de opkomst van het pausdom, de verscheurende concilies en theologische haarkloverij. Daarvoor is gebruik gemaakt van een omvangrijk bronnen- en literatuuronderzoek. De wonderbaarlijke Simon de Tovenaar en zijn fascinerende vrouw Helena; de ketterbestrijder Irenaeus van Lyon en diens antwoord op reïncarnatie; de zichzelf castrerende mysticus Origenes en de door anderen ontmande Abélard, met zijn geliefde Héloïse; het seksvijandige kerkvaderlijke trio Ambrosius, Hieronymus en Augustinus en de sombere zondeleer; de zichzelf kastijdende Christine Ebner en de weergaloos prekende mysticus Eckehart; Calvijn, Paracelsus, Swedenborg, Blaise Pascal, Isaac Newton, William Blake en nog vele anderen trekken aan het oog van de lezer voorbij als in een bonte stoet. Prachtige citaten uit mystieke werken, maar ook schokkende uitspraken van kerkprelaten, verduidelijken deze kritische cultuurgeschiedenis van het christendom; een christendom dat volgens de auteur in de Nieuwe Tijd een geheel ander aanzien zal krijgen.

Recensie van de Bibliotheekdienst

Dit werk is te beschouwen als een cultuurgeschiedenis van het christendom, zoals de schrijver zelf opmerkt. Het is echter geen gewone geschiedenis van het christendom maar een geschiedenis die vooral de aandacht richt op wat buiten de gevestigde kerk plaatsvond. Daar wordt ook de titel door verklaard. Veel waardevols is nl. in de loop der eeuwen terzijde geschoven. Gedacht wordt daarbij aan het gnosticisme, aan de apocriefe bijbelteksten, zoals het evangelie van Thomas, aan de Mithras-cultus en aan de eerste kerkvaders. Ook echter wordt aandacht besteed aan de latere mystici, aan de reformatie en aan de huidige New Age-beweging. Een groot aantal citaten verduidelijkt het betoog van de schrijver. Omdat het boek in kort bestek een groot aantal stromingen weergeeft is het niet alleen boeiend voor kerkhistorici, maar ook geschikt voor de leek die zich interesseert voor wat zich binnen en buiten het christendom afspeelt. De auteur publiceerde eerder verschillende boeken over het vroege christendom, gnosis, theosofie en antroposofie.

Dr. H. Chr. van Bemmel

Boek bestellen

De verloren erfenis

ISBN 9789020255973
Paperback, 334 pag.
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 1993
Tweede druk, 1995

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.

A herança perdida de Jesus (vertaling in het Portugees)

A verdadeira história das origens do cristianismo

Aanvullende informatie over de Portugese vertaling

Comprar

A herança perdida de Jesus

ISBN  978-989-84-7056-0

Editora: Marcador
Data 1ª Edição: 02/10/2012
Nº de Edição: 1ª
Nº de Páginas: 368
Dimensões: 150 x 230 mm
Peso: 424 g

Comprar  a partir de Editorial Presença