..En de man zal heersen….”


..En de man zal heersen….”

Kerkelijke beelden over vrouw en seksualiteit;
een verbijsterende geschiedenis.

Beschrijving

Eeuwenlang zijn vrouwelijke waarden onderdrukt, en zijn vrouwen als minderwaardig gezien. Nog steeds werkt die oude kijk in ieder van ons door; vrouwen worden binnen de katholieke kerk nog altijd als ongeschikt voor een kerkelijke functie gezien.

Welke beelden over het vrouwelijke leven er in de geschiedenis en in onszelf? Heeft de emancipatie wel echt gelijkberechtiging gebracht of kijken we nog steeds door mannelijke ogen? Is er een andere weg? Slavenburg laat zien dat streven naar de eenwording wat anders is dan een terugkeer naar het matriarchaat.

De weg naar de toekomst is niet de weg van de macht (van wie het voor het zeggen heeft), maar de weg van de spiritualiteit. Het woord spiritualiteit komt van het Latijnse spiritus, geest. En dit heeft niets met kerk en klooster te maken. Vandaag de dag vindt men meer spiritualiteit buiten de kerkelijke kaders dan daarbinnen, en daarbij hebben vrouwen het voortouw genomen.

Boek bestellen

..En de man zal heersen….
J. Slavenburg

ISBN 9789076277424
Paperback, 160 pag.
BF Uitgeverij, Amstelveen, 2008.
Dit boek is een bijgewerkte en herziene herdruk van

‘De mislukte man’ (Zutphen 1996).

Bestel het boek via Symbolon