H.P. Blavatsky


H.P. Blavatsky

De theosofie en de meesters

Beschrijving

Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Helena Petrovna Blavatsky schetst de auteur in deze nieuwe uitgave in de Hermesreeks in kort bestek het levensverhaal van mevrouw Blavatsky voor meerdere uitleg vatbaar zijn, haar nagelaten geschriften zijn dat niet. Met een tomeloze vaart heeft ze lang vergeten wijsheden weer naar boven gehaald en deze vaak als een overrompelende waterval over ons heen gestort. Het lezen van haar boeken, waarin ze de geheime kennis aller eeuwen weer zichtbaar maakt en verrijkt met haar uitvoerige commentaren, vergt dan ook een gezond uithoudingsvermogen. In de vaak diepzinnige geschriften komen vrijwel alle belangrijke levensvragen aan bod.

Om de leringen van mevrouw Blavatsky voor een geïnteresseerd publiek van niet in de theosofie geschoolde lezers theosofische huize is, in dit boek een samenvattend overzicht van de belangrijkste werken van Blavatsky. Zo kunnen we kennis nemen van een uiterst belangrijke geestelijke stroming waarvan de uitstraling tot op de dag van vandaag voelbaar is.

Recensie van de Bibliotheekdienst

H.P. Blavatsky was de voornaamste oprichtster van de Theosofische vereniging. Theosofie of goddelijke wijsheid, is volgens haar de grondslag en de basis van alle wereldgodsdiensten en filosofieën, onderricht en beoefend door enkele uitverkorenen sinds de mens een denkend wezen werd. Schrijver, zelf geen theosoof, raakte tijdens zijn geschiedenisstudie geboeid door diverse geestelijke stromingen. Ter gelegenheid van haar 100e sterfdag geeft hij in dit boekje een overzicht van haar leven en licht hij haar belangrijkste werken toe o.a. ‘De geheime leer’ en ‘Isis ontsluierd’. Dit boek bestaat uit een proloog, 5 hoofdstukken waarbij aan het eind van ieder hoofdstuk een literatuuropgave wordt gegeven, een epiloog en noten. In langwerpige pocketvorm uitgegeven met op de kaft een foto van mevrouw Blavatsky. De schrijver is er volledig in geslaagd om voor geïnteresseerden een beeld te geven van H.P. Blavatsky.

NBD Biblion, Vera Blok

Boek bestellen

H.P. Blavatsky

ISBN 9789020210309
Paperback, 134 pagina’s

Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1991

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.