Hermes Trismegistus


|

Hermes Trismegistus

Recensie door NBD Biblion:
Hermes Trismegistus is een godheid in wie de Egyptische maangod Thot, god van het schrift, de wijsheid en de wetenschap en de Grieks-hellenistische god Hermes, de bode van Zeus, zich mengen. De doorwerking van Hermes Trismegistus in christendom, middeleeuwse wetenschap, renaissance en contemporaine stromingen reikt verder dan algemeen bekend is.
In dit boek volgt de lezer de ontwikkeling vanuit de Nijldelta na de verovering door Alexander de Grote via de kerkvaders (Augustinus) en Petrarca naar Ficino die in de vijftiende eeuw een geschrift van/over Hermes in het Latijn vertaalt. Zo werden ook humanisten (Coornhert) beïnvloed. In de negentiende en twintigste eeuw werkt Hermes’ kennis door bij onder meer de vrijmetselaars, Rudolf Steiner en C.G. Jung.
De auteurs, beiden historicus en vertrouwd met Hermes’ opvattingen, zien bovendien de doorwerking in het huidige programma ‘Climate Justice’.
Breed overzichtswerk met afbeeldingen in een kleurenkatern, literatuurlijst en namenregister. Met een kernhoofdstuk over receptiegeschiedenis van Hermes in de Lage Landen. Geschikt als studieboek en naslagwerk.
Recensent: Drs. J. Wilts
 

Boek bestellen

Hermes Trismegistus
Hermopolis, Florence, Leuven, Amsterdam

John van Schaik en Jacob Slavenburg

EAN: 9789462494862
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s: 288
Met illustraties

Bestel het boek via Bol.com