Het Thomas-Evangelie


Het Thomas-Evangelie

Tekst en toelichting

Beschrijving

Het Evangelie van Thomas bevat 114 uitspraken van Jezus. Deels bekende, deels tot voor kort onbekende. Het evangelie werd teruggevonden tussen andere oude teksten in een kruik bij Nag Hammadi in 1945. Het werd op slag het meest beroemde geschrift uit de spectaculaire handschriftenvondst.

Steeds meer wetenschappers plaatsen de oudste laag van dit bijzondere evangelie vrij kort na de dood van Jezus. Dat wil zeggen dat het daarmee het oudste op schrift gestelde evangelie zou zijn en, met de brieven van Paulus, tot de allervroegste christelijke geschriften zou behoren. Belangrijker nog dan de datering is de inhoud. Het bestaat louter uit logia, uitspraken van Jezus. Theologie is er nauwelijks of niet in te vinden en over kruis en opstanding wordt niet gesproken. De uitspraken van Jezus zijn sterk gericht op de weg die de mens mag gaan om tot een ‘nieuwe mens’ te worden. In die zin hebben ze in twintig eeuwen nauwelijks iets aan kracht en betekenis ingeboet.

Recensie van de Bibliotheekdienst

Een vertaling en toelichting van het Thomas-Evangelie van de hand van gnosiskenner en cultuurhistoricus Jacob Slavenburg, eerder verschenen onder de titel ‘Thomas en zijn evangelie’ (1996). Het Thomasevangelie is een koptisch geschrift (derde eeuw na Christus) dat deel uitmaakt van de Nag-Hammadi bibliotheek. Het vertoont zowel significante overeenkomsten als opmerkelijke verschillen met de canonieke evangeliën. Indeling: inleiding op het Thomasevangelie, vertaling met toelichtende noten per vers, excurs over de ‘geheime woorden’ van Jezus in het Thomasevangelie. De auteur legt de nadruk op de actualiteit van het Thomasevangelie dat, zonder theologische ballast, de persoon van Jezus dichterbij brengt, op een manier die aansluit bij de ‘dieptepsychologische lezing’ van de bijbel. Een handzame uitgave van het Thomasevangelie voor mensen die geïnteresseerd zijn in buitenbijbelse geschriften over Jezus.

Boek bestellen

Het Thomas-Evangelie

ISBN 9-02021-3830
Paperback, 122 pag.
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2001
Derde druk, 2004
Vierde druk, 2006

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.