Man en vrouw


Man en vrouw

Samen één en toch twee, een spirituele ontdekkingsreis

Beschrijving

Een fascinerend boek over het oerverlangen van de mens om weer één te worden. Wij mensen kennen een diep verlangen om ons te verbinden en te verenigen. Waar komt die heimwee vandaan? En als die diepe wens gestild lijkt in een relatie, waarom volgen er dan zo vaak teleurstellingen? Met deze en andere vragen gaat Jacob Slavenburg op onderzoek uit. Zijn reis begint op het terrein van de ‘uiterlijke geschiedenis’, bij de tijdperken van de grote Moedergodin, en van het patriarchaat.

Daarna onderzoekt hij de beweging achter de historische feiten. Was er werkelijk een splitsing in mannelijk en vrouwelijk en waar zou deze dan voor dienen? Via een omweg naar de hemel maken auteur en lezer kennis met het fenomeen ’tweelingzielen’.

Ten slotte, terug op aarde, valt ons de chemie op tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Hier vinden we licht en duisternis, animus en anima, man en vrouw. Hier kunnen we ons van die schijnbare tegenstellingen bewust worden; hier vinden we antwoorden op onze vragen.

Recensie van de Bibliotheekdienst

De cultuurhistoricus is bekend door boeken over religieuze visies die in de loop van de kerkgeschiedenis verloren gegaan en onderdrukt zijn. In deze boeken baseerde hij zich o.a. op de vondst van de z.g. Nag Hammadi-geschriften. In dit boek staat de eenwording van mens, God en wereld centraal, een eenwording die ook vraagt om de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke in elk individu – ook wel aangeduid als ‘androgynie’. In een eerste deel van het boek wordt de geschiedenis van de beeldvorming omtrent man en vrouw weergegeven naast het door de tijd heen veranderende godsbeeld (van God als de Geest of Vader/Moeder naar een exclusief mannelijke God). In een tweede deel buigt de auteur zich over de plaats die resp. geest, ziel en lichaam in ons heel- en eenwordingsproces innemen, waarbij ook de rol van seksualiteit wordt besproken. Een derde deel gaat over het innerlijke, alchemistische proces waarin het mannelijke en het vrouwelijke in ons met elkaar worden verenigd, zodat we komen tot eenheid van lichaam, ziel en geest. Een en ander werpt een ander licht op de verhouding man-vrouw, huwelijk, romantische opvattingen over ’tweelingzielen’ etc. Met uitgebreide noten en literatuurlijst. Licht herziene druk.

P.O. Kampschuur

Boek bestellen

ISBN 9025957986
Paperback, 172 pag.
Uitgeverij Ten Have, Kampen, 2007

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.