Mystiek en spiritualiteit


Mystiek en spiritualiteit

Een reis door het tijdloze

Beschrijving

Mystieke ervaringen treffen we in ieder tijdvak en in iedere cultuur aan. In dit boek beschrijft de auteur vooral de mystiek in het Westen. Na een inleiding over het begrip mystiek, vangt een reis aan door dertig eeuwen mystieke ervaringen. In de kernachtige uitspraken van Lao Tse, de allegorische mystiek van Origenes en de wonderbaarlijke geschriften van pscudo-Dionysius de Areopagiet, maar ook in de intrigerende Soefi-mystiek is nog veel herkenbaars te vinden voor onze tijd. Ongemeen boeiend is ook de mystiek uit de Middeleeuwen, met een zeer opvallende plaats voor de vrouwelijke mystiek. Hildegard von Bingen, Mechtild van Maagdenberg, Gertrudis de Grote en natuurlijk Hadewijch zijn zeker zo bekend als Bernardus van Clairvaux, Meester Eckehart en Jan van Ruusbroec. Naast de ‘mystiek van de geest’ zien we in dat tijdvak ook vele emotionele mystieke uitingen zoals in de lijdensmystiek. Joannes van het Kruis, Theresa van Avilla, Jacob Boehme, Blaise Pascal, Emmanuel Swedenborg en William Blake plaveien het pad naar de twintigste eeuw, waarin mystiek en spiritualiteit een ander aanzien krijgen. En weer zijn het veel vrouwen naast bijvoorbeeld Dag Hammarskjöld en Erik van Ruysbeek, die tot een indringende vorm van spiritualiteit komen, zoals Evelyn Underhill, Simone Weil, Zohra Bertrand en Mária Hillen.

Recensie van de Bibliotheekdienst

De auteur van deze kleine inleiding tot de mystiek en de daaraan verwante spiritualiteit publiceerde eerder over esoterische (‘verborgen’) christelijke religie en gnosis. De schrijver wil het verschijnsel mystiek ’terugplaatsen in het dagelijks leven’ en omschrijft het als de liefdes-ervaring van eenwording met God, met het Al. Na een beschrijving van mystiek in Oost en West – o.a. boeddhisme, taoisme, soefisme en joodse mystiek – is er aparte aandacht voor de christelijke mystiek in de oudheid. Centraal in dit boek staan de middeleeuwse mystici, zoals Hildegard von Bingen, Hadewijch, Bernard van Clairvaux, Eckehart en Ruusbroec. De ‘nabloeiers’ aan deze tak van de mystiek zijn o.a. Teresa van Avila, Jan van het Kruis en Jacob Böhme. Waar het om de mystiek in onze tijd gaat, worden Evelyn Underhill, Simone Weil, Dag Hammarskjöld en Teilhard de Chardin beschreven. Vele citaten uit mystieke teksten larderen deze kernachtige introductie tot het verschijnsel mystiek en leven en werk van oude en moderne mystici.

K. Scholten Wassink

Boek bestellen

Mystiek en spiritualiteit

ISBN 9789020275216
Paperback, 156 pag.
Uitgeverij Ankh-Hermes
Deventer 1994

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.