Rudolf Steiner


Rudolf Steiner

Een vernieuwer van het oude weten

Beschrijving

De auteur van dit boek neemt de lezer bij de hand en laat hem stap voor stap kennis maken met de gedachtenwereld van Rudolf Steiner. Aan het eind van ieder hoofdstuk zet hij een ‘literair pad’ uit van boeken die het beste gelezen kunnen worden om meer begrip te krijgen voor de indringende getuigenissen van deze grote ziener. Een inzicht dat nauwelijks te verkrijgen is door zomaar in een van zijn zeer vele boeken te gaan lezen.

De auteur, die eerder twee boeken en vele artikelen over de gnosis schreef, vindt dat Steiner een te grote persoonlijkheid is om door een of andere vereniging (de antroposofische) geclaimed te worden als haar exclusief bezit. De beelden die Steiner oproept zijn universeel. Ze tonen de samenhang van lichaam, ziel en geest, als onderdeel van een oneindig kosmisch gebeuren in een doorlopende cyclus van geboorte en wedergeboorte. Inzich in deze cyclus kan de mens verrijken en hem bewuster doen leven. Vandaar dat Steiner ook vele praktische zaken uitdiept; ware antroposofie is geen filosofie, maar een levenshouding. We vinden deze terug in bijvoorbeeld het onderwijs (de ‘vrije scholen’), de holistische geneeskunde en de biologisch-dynamische landbouw.

Doordat de auteur zelf geen antroposoof is, kan hij over dit complexe onderwerp met de nodige afstand spreken.
Hij herkent in de beelden die Steiner oproept vele gelijkenissen met de rijke beeldentaal van de oude gnostici. Het oude weten is op een weergaloze wijze door Steiner opnieuw verwoord in een taal en op een bewustzijnsniveau die passen in deze tijd.

Boek bestellen

Rudolf Steiner

ISBN 9789020255447
Paperback, ca. 110 pag.

Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1991

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.