Valsheid in geschrifte


Valsheid in geschrifte

De verborgen agenda van bijbelschrijvers

Beschrijving

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?

Pas generaties na Jezus’ dood werden de evangeliën samen­gesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’ om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.

Valsheid in Geschrifte onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.

Aangepaste negende druk!

Boek bestellen

Valsheid in geschrifte

ISBN 9789057303500
Genaaid gebrocheerd, 192 pag.
Walburg Pers, Zutphen, 2005
Aangepaste negende druk, 2020

Bestel het boek via Walburg Pers
Bestel het E-book bij bol.com bij deslegte.com