Vrijen met God


| | |

Vrijen-met-God-229

Vrijen met God

Over ‘heilige bruiloften’, erotiek en religie

Beschrijving

Over ‘heilige bruiloften’, erotiek en religie Het mysterie van het samengaan van man en vrouw In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars. Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak in de gedaante van hun tempelpriesters/priesteressen. Ook de zogenaamde tempelprostitutie was een religieus gebeuren. Tot op de dag van vandaag worden deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysteriën. Seks op weg naar God… In Vrijen met God. Over ‘heilige bruiloften’, erotiek en religie doet cultuurhistoricus Jacob Slavenburg hiervan boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de historisch diepe vrees voor het vrouwelijke. Deze angst heeft heftig doorgewerkt in de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die, mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties tussen man en vrouw.

Boek recensies

Het gangbare beeld van de relatie tussen de godenwereld en seksualiteit is sterk bepaald door de Bijbel, waar men zich keert tegen de voorstelling van goden die seksueel actief zijn en ook met mensen seksuele contacten hebben. De seksuele grensoverschrijding tussen goden en mensen wordt in andere religies wel gemaakt. Belangrijk daarbij is wat men met een Griekse term aanduidt als ‘hieros gamos’ (‘heilig huwelijk’), seksuele vereniging van goden met mensen, een thema dat in teksten uit de Oudheid op verschillende wijzen wordt uitgewerkt, maar vooral in de vorm van een heilig seksueel ritueel, waarbij twee mensen de rol van goden spelen, bijvoorbeeld een koning en een priesteres. In dit boek wordt een goed gedocumenteerd overzicht van deze thematiek gegeven met een uitvoerig notenapparaat. Vele citaten in vertaling ondersteunen het vlot geschreven betoog. Ook aan de op dit punt afwijkende Joodse en christelijke traditie wordt aandacht besteed. De auteur is bekend om zijn vele studies over esoterische kanten van het niet-orthodoxe (‘ketterse’) christendom.
Prof. dr. K.A.D. Smelik

Boek bestellen

Vrijen met God
Jacob Slavenburg

ISBN 9789057304859
Bindwijze: Genaaid gebrocheerd
Aantal pagina’s: 272
Afmetingen: 150 x 230 mm
Gewicht: 452 gram

Walburg Pers, Zutphen, 2015

Bestel het boek via Bol.com