Westerse esoterie en oosterse wijsheid


Westerse esoterie en oosterse wijsheid

De esoterische traditie door de eeuwen heen

Beschrijving

Al vanaf den beginne heeft men nagedacht over de zin van het bestaan en het goddelijke. Naast het pad van de rede en het pad van het geloof is er een derde weg: het pad van de gnosis. De drie paden zijn op vele manieren met elkaar verbonden.

In dit boek worden die verbindingen zichtbaar en zien we de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, stromingen en personen, zoals het oude Egypte, kosmologie, Griekse filosofen, Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, het mystieke jodendom, Jezus van Nazareth, Bijbel, Nag Hammadi en apokriefen, gnosis en orthodoxie in het christendom, Mani en Mohammed, de Kelten, kerkvaders en concilies, mystiek, katharen, graallegenden, Hermes en de hermetische traditie, alchemie, kabbala, mystieke Islam, soefisme, rozenkruis, vrijmetselarij, theosofie, Rudolf Steiner, Gurdjieff, C.G. Jung en vele andere.

Een overzichtelijk handboek van de grote geestelijke stromingen der mensheid.

Recensie van de Bibliotheekdienst

Deze verzorgde uitgave bevat een overzicht op handboekniveau van de aard maar vooral de samenhang tussen de grote religieuze en filosofische stromingen die de mensheid sinds haar ontstaan heeft gekend, met nadruk op de esoterische traditie. Hierbij breken de auteurs een lans voor de verbondenheid tussen rede, geloof en vooral gnosis. De beide nationaal bekende publicisten over esoterie benadrukken hun aanname dat exoterisch en esoterische uitingen elkaar nodig hebben om niet dogmatisch of zweverig te worden. De kracht van dit even informatief, boeiend gebrachte, met tekstcitaten ondersteunde en chronologisch gestructureerde overzicht van het oude Egypte tot en met New Age ligt vooral in de inzichtelijk gepresenteerde invloeden en parallellen die worden getrokken tussen de verschillende onderwerpen, stromingen en personen. Tevens ontmaskeren ze enkele moderne mythen zoals een verbond tussen de katharen en de Graalridders. Een must voor ieder in (alternatieve) geestelijke stromingen geïnteresseerde lezer. Met een twaalf bladzijden tellend kleurkatern, geraadpleegde literatuur en register.

Redactie

Boek bestellen

Westerse esoterie en oosterse wijsheid
J. Slavenburg

ISBN 9789020203974
Hardcover, 1170 pag.
Zwart-wit en kleurenillustraties
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2010

Bestel het boek tweedehands via boekwinkeltjes.nl.